March 2017 NABF Female Ratings

February 2017 NABF Female Ratings

January 2017 NABF men ratings

January_NABF_Female_Rankings

December 2016 NABF Men Ratings

November 2016 NABF Men Ratings

November NABF Female Rating.pdf

OCTOBER 2016 NABF Men Ratings.pdf

September NABF Female Rating

July 2016 NABF Female Rating